Adres

ul. Strzykulska 40
05-850 Piotrkówek Mały
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000223232
NIP: 118-17-62-316
REGON: 015867664

Kontakt

Telefon: tel. (0048) 22 834 72 82 (81)
E-mail: biuro@rfm.pl